покачен

покачен
гл. - привиден, мним, фиктивен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ПОКАЧЕННЫЙ — ПОКАЧЕННЫЙ, покаченная, покаченное; покачен, покачена, покачено. прич. страд. прош. вр. от покатить в 1 знач. (не смешивать с покачанный!). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • Кушингова болест — (по американскиот хирург Х. Кушинг, 1869 1939) мед. ретка болест од која почесто страдаат жените се карактеризира со дебелина, појава на брада и мустаќи, шеќерна болест и покачен крвен притисок …   Macedonian dictionary

  • бета — (грч beta) 1. втора буква од грчкиот алфабет, 2. физ бета блокатори мед група лекови што ги блокираат бетарецепторите, се употребуваат за лекување на покачен крвен притисок и срцеви аритмии …   Macedonian dictionary

  • полицитемија — (грч. poly, kytos меурче, haima крв) мед. зголемување на бројот на еритроцитите проследено со црвенило на лицето, покачен крвен притисок, главоболие и шумење во ушите …   Macedonian dictionary

  • издигнат — прил. надигнат, повдигнат, покачен, повишен, висок, издаден прил. изправен, отвесен прил. културен, просветен, образован, напреднал, изтъкнат, личен, забележителен, възвишен прил. изпъкнал прил. възвисен, благороден …   Български синонимен речник

  • мним — прил. въображаем, фиктивен, самозван, фалшив, лъжлив, привиден, предполагаем, неистински, неверен, лъжовен, измислен, фантастичен, нереален, недействителен, притворен, престорен, симулативен прил. покачен прил. символичен, проформа …   Български синонимен речник

  • повишен — прил. издигнат, повдигнат, покачен, висок, увеличен прил. назначен на висока длъжност …   Български синонимен речник

  • привиден — прил. измамлив, симулативен, лъжлив, въображаем, мним, недействителен, външен, повърхностен прил. престорен, лицемерен, неискрен прил. илюзорен прил. изкуствен, фалшив прил. фиктивен, покачен прил. несериозен, лекомислен …   Български синонимен речник

  • фиктивен — прил. мним, измислен, неистински, недействителен, неверен, нереален, несъществуващ, фалшив, лъжлив, измамнически прил. привиден, отвлечен, въображаем, утопичен, баснословен прил. подправен, фалшифициран прил. покачен прил. подставен, незаконен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”